Cau Xin Duc Me

THỰC HÀNH CHỚ KHÔNG PHẢI LÝ THUYẾT

(Mc 8,34-9,1)

T

rong những ngày cuối năm, mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu mời hãy nhìn lại chính mình trong thời gian một năm qua, và hãy tự đánh giá chính mình.

Nhìn thấy rõ hình ảnh của mình, đó là công việc không dễ. Đánh giá chính mình, đó là công việc càng không dễ. Vì thế, để giúp cho chúng ta biết nhìn rõ chính mình và đánh giá chính mình, tôi đã tâm sự với Chúa Giêsu. Tôi hỏi Người xem : Khi Người nhìn chúng ta thì Người nhìn lãnh vực nào hơn hết, và khi Người đánh giá mỗi người chúng ta thì Người đánh giá theo yếu tố nào hơn hết. Trong Phúc Âm, và qua Phúc Âm Chúa đã trả lời tôi : Khi Chúa nhìn một người thì Chúa nhìn trên lãnh vực việc làm là quan trọng hơn hết, và khi Chúa đánh giá một người thì Chúa căn cứ vào việc làm như là một tiêu chuẩn quan trọng hơn hết. Việc làm chớ không phải lý thuyết , đó là điều Chúa nhắn nhủ chúng ta khi chúng ta kiểm điểm lại chính mình.

Quan điểm trên đây, quan điểm nhấn mạnh đến việc làm, việc làm đúng, việc làm tốt là quan điểm rất rõ ràng trong Phúc Âm. Thí dụ như lời Chúa phán : “Ai nghe lời Ta mà tuân giữ lời Ta, thì giống như người xây nhà trên núi. Dù mưa lụt gió lớn, nhà đó sẽ vững vàng. Còn trái lại, người nào nghe lời Ta, hiểu lời Ta nhưng không làm theo lời Ta, thì giống như một người xây nhà trên cát, sớm muộn cũng đổ thôi ”. Chúa nhấn mạnh đến việc làm, đến thực hành, chớ không phải lý thuyết.

Rồi nơi khác Chúa nói : “Không phải ai tuyên xưng: Lạy Chúa, lạy Chúa Trời tôi, là sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thực hiện lời Chúa dạy sẽ được vào Nước Trời ”. Nghĩa là Chúa nhấn mạnh đến việc làm.

Nơi khác Chúa nói : “Ai tiếp nhận một đứa nhỏ, người hèn yếu nhất trong các con là tiếp nhận Cha ”. Tiếp nhận đó là việc làm. Nghĩa là Chúa nhấn mạnh đến việc làm.

Rồi nhất là ngày phán xét, Chúa nhấn mạnh đến việc làm : “Khi Ta đói, ai đã cho ăn; khi Ta khát, ai đã cho Ta uống. Những người đó hãy lên trời với Ta. Còn khi Ta đói, ai đã không cho Ta ăn, khi Ta khát ai đã không cho Ta uống. Những người đó sẽ phải xuống hỏa ngục”. Nghĩa là Chúa nhấn mạnh đến việc làm.

Như vậy là rất rõ, quan điểm của Chúa khi nhìn đến một người, đánh giá một người, là để ý đến lãnh vực hành động , là để ý đến việc làm cụ thể .

Rồi khi đưa ra hình ảnh người mục tử, Chúa Giêsu cũng đưa ra những việc làm. Hơn một tuần nay tôi để ý đến hình ảnh người mục tử của Chúa Giêsu qua Phúc Âm. Ngày thứ hai vừa rồi, Phúc Âm nói đến việc Chúa Giêsu tranh luận với những người biệt phái; Phúc Âm ngày thứ ba tả việc Chúa hội nhóm nhỏ mười hai để đào luyện việc làm; Phúc Âm ngày thứ tư thì kể ra việc Chúa chữa bệnh, đi thăm những bệnh nhân. Đó là những việc làm. Rồi tiếp đó, hôm qua, Chúa đi vào các làng mạc, các xóm nhỏ để thăm người ta. Đó là những việc làm. Còn hôm nay, Phúc Âm nói đến việc Chúa quy tụ dân chúng lại. Đó cũng là việc làm. Chúa nhấn mạnh đến việc phải làm. Hình ảnh của một người theo Chúa, hình ảnh của một người môn đệ.

Chúa là hình ảnh người làm những việc làm tốt.

Qua những lời tôi vừa gợi ý trên đây, anh chị em đã thấy chúng ta phải đánh giá chúng ta trong năm qua bằng những việc chúng ta đã làm. Việc tốt, việc bổn phận, việc cho Chúa, việc cho người khác. Riêng trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy chúng ta làm một việc, mà lát nữa trong kinh Tin Kính chúng ta sẽ tuyên xưng. Đó việc chúng ta phải theo Đức Kitô, phải theo đến cùng, phải theo một cách dứt khoát, dù phải từ bỏ, dù phải vác thánh giá mình, dù bị người ta chê cười, dù phải hy sinh mạng sống. Tất cả chỉ vì coi Đức Kitô là cùng đích, là hạnh phúc, là lẽ sống của mình.

Lúc nãy, ông đại diện giáo dân đã cám ơn cha sở và những người cộng tác với cha sở, vì đã giúp cho con em trong họ đạo hiểu biết giáo lý. Đó cũng là tốt thôi. Nhưng hiểu biết mà thôi không đủ, cái quan trọng là việc làm, là thực hành điều mình hiểu. Chúa nhấn mạnh đến việc làm và phán xét qua việc làm. Chúa đánh giá qua việc làm, chớ không phải đánh giá qua lý thuyết, những gì chúng ta hiểu.

Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, nhất là con em chúng ta được biết làm những việc tốt và thực hiện lời Chúa. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì trong một năm qua chúng ta đã cố gắng làm tốt những điều Chúa dạy.

Xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta biết thực hiện những điều Chúa dạy chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Amen.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần