Cau Xin Duc Me

LỜI CHÚA TRÊN MỌI CHẶNG ÐƯỜNG

M

ùa Chay được coi như một sa mạc thiêng liêng. Tôi âm thầm đi vào sa mạc đó. Trong thinh lặng nội tâm, tôi đọc lại cuộc đời mình. Cuộc đời toàn quá khứ nói chung và cuộc đời năm qua nói riêng.

Tôi chăm chú đọc từng chặng đường mà mình đã sống. Tôi đọc dưới ánh sáng Lời Chúa.

Càng đọc kỹ, tôi càng khám phá thấy Lời Chúa luôn sống động trong cuộc đời tôi. Lời Chúa kêu gọi. Lời Chúa đánh thức. Lời Chúa ủi an. Lời Chúa dẫn đưa. Lời Chúa đem lại hy vọng và sự sống.

Trong chặng đường đầu tiên của cuộc đời, tôi nghe thấy tiếng Chúa gọi "Các con hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh" (1Pr 1,18). Rồi có một lúc, tôi lại nghe thấy Chúa gọi: "Các con hãy theo Ta" (Mt 5,19). Vâng lời Chúa, tôi đã ra đi theo Chúa.

Trên chặng đường đầu tiên đi theo Chúa, tôi đã bước mau lẹ, vui vẻ. Tôi tưởng tất cả cuộc đời theo Chúa sẽ là mùa Xuân.

Nhưng không lâu, tôi bước vào những chặng đường thử thách. Trong phấn đấu, tôi khám phá thấy nơi mình vô vàn khuyết điểm, yếu đuối và giới hạn. Nhiều lúc, tôi đã phải than như thánh Phaolô xưa: "Tôi đã không làm sự tôi muốn. Nhưng lại đã làm sự tôi không muốn" (Rm 7,19). Kinh nghiệm trên đây của vị thánh cả đã làm cho tôi khiêm nhường và cảm thấy bớt cô đơn.

Khi những chặng đường như thế hiện lên với quá nhiều bóng tối, tôi thấy mình mệt mỏi, đau đớn. Nhiều lúc, tôi đã cầu nguyện bằng chính lời của Chúa Giêsu xưa trên thánh giá: "Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con?" (Mc 15,34). Không phải đợi lâu, Chúa đã đến an ủi và giúp tôi can đảm nói lên lời phó thác: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén đắng này xa con. Nhưng xin đừng theo ý con, một hãy theo ý Cha" (Lc 22,42).

Có lúc, tôi đi vào những chặng đường dài, mà trách nhiệm phục vụ trở thành gánh nặng. Tôi không biết xoay xở ra sao. Chính lúc đó, Lời Chúa lại nhỏ nhẹ trong lòng tôi "Hỡi những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng cho" (Mt 11,18).

Có lúc, tôi đi vào những chặng đường mà hoàn cảnh và tính tình xui tôi muốn chọn những thái độ, hoặc khắt khe, hoặc hẹp hòi, hoặc tự ái. Chính lúc đó, Lời Chúa khuyên tôi hãy nhớ lại điều răn căn bản của đạo chỉ là: Mến Chúa hết lòng và yêu thương người khác như chính mình (Mc 12,30). Lời Chúa đã giúp tôi biết cân nhắc, biết phân định, biết chọn lựa sao cho hợp thánh ý Chúa.

Không thiếu trường hợp, chặng đường mà cuộc sống tôi đi vào, đã rải khắp những thất vọng. Tôi khám phá thấy những tội lỗi, những tầm thường ở những nơi đáng lẽ không được phép có. Nhưng chính lúc đó, Lời Chúa lại nhắc nhở: "Ta đến không để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 8,12). Và thực, Chúa đã đến chữa lành, như lời Chúa hứa.

Trong cuộc đời, có lúc tôi nhận thấy mình và cộng đoàn mình quá khờ dại, non yếu. Nhưng chính trong tình hình như thế, Lời Chúa lại vang lên trong lương tâm tôi: "Hãy để trẻ em đến với Ta, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như trẻ nhỏ" (Mc 10,14).

Trong cuộc đời, có lúc tôi ray rứt, khi phải đối mặt với những bất xứng của mình. Chính lúc đó, Chúa gọi tôi nhìn vào gương người thu thuế cầu nguyện ở cuối nhà thờ: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội" (Lc 28,13).

Tắt một lời, trong suốt cuộc đời, tôi thấy Lời Chúa luôn sống động trong tôi. Riêng đối với tôi, Lời Chúa đã giúp tôi khám phá ra đường đi về với Chúa. Không phải đường của người công chính, nhưng đường của con người tội lỗi được tha thứ, và của một trẻ nhỏ tay không. Với Lời Chúa, tôi được an tâm nói: "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha" (Lc 23,48).

Chia sẻ trên đây của tôi là một chứng từ về tình yêu thương xót Chúa. Nó cũng là một chút tâm tình ca ngợi cảm tạ Thiên Chúa là Cha giàu tình thương xót. Nó cũng là một lời kêu gọi gởi tới anh chị em: Hãy năng đọc Lời Chúa. Hãy siêng nghe Lời Chúa. Hãy chăm chú suy gẫm Lời Chúa. Vì Lời Chúa là lời ban sự sống đời đời. Miễn là chúng ta nghe, đọc và suy gẫm Lời Chúa, không phải chỉ theo từng chữ bên ngoài, nhưng cần phải theo sự hướng dẫn bên trong của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau, tiếp tục cộng tác với nhau, để sống Lời Chúa trở thành một nếp sống đạo có sức giới thiệu Tin Mừng. Tôi tin rằng: Sống Lời Chúa chính là một cách ra khơi thả lưới tình thương giữa biển cả thời đại hôm nay.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Copyright 2001 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ