Cau Xin Duc Me

LINH MỤC LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ

L

ễ hôm nay, quen gọi là lễ Truyền Dầu. Các dầu này sẽ được dùng trong nhiều bí tích. Người được phép sử dụng các dầu này phải là người có Chức Thánh. Duy chỉ có các vị đó được phép sử dụng các dầu này khi ban các bí tích mà thôi. Đến nỗi có thể nói: Có Linh Mục thì có thể có Dầu Thánh, mà không có Linh Mục thì cũng bằng không.

Vì thế, cao điểm của lễ hôm nay là chức Linh Mục. Để ý thì thấy: Các kinh nguyện, các lời Kinh Thánh trong lễ hôm nay đều tập trung vào chức Linh Mục. Khi nói về Linh Mục, Giáo Hội trong lễ hôm nay đã nhắc đi nhắc lại đến 3 lần một câu Kinh Thánh. Câu đó thế này: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó ”. Sở dĩ, nhắc đi nhắc lại câu đó, vì chính câu đó nói lên bản chất đích thực của Linh Mục.

Anh chị em thân mến,

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó ”. Câu đó giúp cho người ta nhìn vào Linh Mục và giúp Linh Mục nhìn mình cho đúng.

Linh Mục là ai?

- Thưa là người được sai đi.

Ai sai đi?

-Thưa là Thánh Thần Chúa, qua các Bề Trên Giáo Hội.

Sai đi để làm gì?

-Thưa, sai đi để gieo vãi Tin Mừng cứu độ, qua các bí tích và lời rao giảng.

Sai đến với ai?

-Thưa, đến với những người nghèo khó: Nghèo của, nghèo tình thương, nghèo chân lý, nghèo ơn nghĩa Chúa.

Vì Linh Mục là kẻ được sai đi, nên Ngài phải hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ sai mình.

Vì Linh Mục là kẻ được sai đi đến với những người nghèo, nên đời Ngài phải là đời phục vụ.

Khi nói Linh Mục lệ thuộc vào Chúa, thì không phải chỉ là lệ thuộc trong luật lệ giáo lý và tổ chức Giáo Hội, nhưng nhất là phải lệ thuộc vào sự sống Chúa, như cành với cây, tới mức có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi ”.

Khi nói Linh Mục phục vụ anh em, thì phục vụ không phải là trợ giúp bất cứ sự gì, mà là đáp ứng đúng lúc nhu cầu thích thời của anh em, trong khả năng và quyền hạn của mình.

Nghĩ như thế, nên tôi nhiều khi ví Linh Mục như một con kênh. Con kênh tốt là con kênh thường xuyên ăn thông và lệ thuộc vào chính nguồn không bao giờ cạn, để lúc nào cũng có nước chảy đi chảy lại. Cũng thế,

Linh Mục tốt là người thường xuyên gắn bó với Chúa là nguồn mạch vô biên, để lúc nào cũng có trong mình dồi dào ơn Thánh Chúa.

Con kênh tốt là con kênh có nước trong lành, để người ta uống và tắm rửa, cũng như cho hoa màu luôn mọc tươi xanh. Cũng thế, Linh Mục tốt là người không sống và làm việc cho mình, nhưng thực sự sống và làm việc để phục vụ người khác, đem lại sự sống siêu nhiên và an vui cho các linh hồn.

Phải nhận thật nhiều, để rồi cho đi thật nhiều. Phải mở thật rộng hướng về phía Chúa. Phải mở thật rộng hướng về phía anh em. Đó là lý tưởng Linh Mục.

Ai cũng hiểu Linh Mục như thế rồi, thì sẽ biết ý kiến phê phán cho rằng: “Linh Mục là người tuyên truyền một ý thức hệ. Không. Linh Mục không phải là người theo và tuyên truyền một ý thức hệ. Phải nói rằng: Linh Mục là người thông truyền một sự sống, sự sống của Thiên Chúa. Chính tôn giáo mà Linh Mục giữ và giảng cũng không phải là một ý thức hệ, nhưng là một cuộc gặp gỡ sống động và thân tình giữa một người với Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Chính vì thế, mà chức vụ Linh Mục không có gì đáng cho ai phải nghi ngờ gì cả. Trái lại, đây là trái tim, một khối óc, một bàn tay có thể đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng hạnh phúc cho đồng bào, cho đất nước.

Tuy nhiên, khi hàng Linh Mục chúng tôi ý thức về tính cách cao cả và những đòi hỏi khó khăn của chức Linh Mục, chúng tôi cũng đồng thời nhận biết sâu xa sự yếu đuối của mình. Sự yếu đuối của bản thân mình chính là một gánh nặng khổ đau, thêm vào bao nhiêu gánh nặng khổ đau, cay đắng khác đè trên vai chúng tôi.

Nhưng càng biết mình yếu đuối, chúng tôi càng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi và chọn chúng tôi, mặc dầu chúng tôi yếu đuối.

Trong lễ hôm nay, mọi người linh mục, cũng như giáo dân, chúng ta sốt sắng cảm tạ Chúa đã ban chức Linh Mục và các linh mục cho chúng ta. Các Dầu Thánh sẽ nhắc lại bao nhiêu bí tích chúng ta đã nhận qua chức Linh Mục. Tất cả đều là chứng tích của tình yêu Chúa. Nhìn vào tình yêu đó, để đáp lại bằng tình yêu.

Lạy Chúa,

Xin cho con gặp được cái nhìn yêu thương của Chúa hôm nay, để con ý thức sâu xa hơn nữa rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên con, Người đã sai con đem Tin Mừng cho người nghèo khó ”. Amen.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần