Cau Xin Duc Me

KHIÊM TỐN HỌC HỎI VỚI ÐỨC KITÔ

A

nh chị em thân mến,

Trong việc sống đạo để trở thành Kitô hữu, để trở thành môn đệ Ðức Kitô, chúng ta thường để ý nhiều đến việc học hỏi về Ðức Kitô. Chúng ta học hỏi về Ðức Kitô qua lớp giáo lý, qua các bài giảng, qua những giờ chia sẻ Lời Chúa, qua những giờ kinh phụng vụ, cầu nguyện. Nhiều người đã phấn đấu học hỏi về Ðức Kitô. Những cố gắng và phấn đấu đó đáng ca ngợi.

Tuy nhiên, nếu chỉ có thế mà thôi, thì chúng ta không có quyền tự hào, xưng mình là người hiểu biết Ðức Kitô một cách đúng đắn, một cách sâu sắc, và đúng như thánh ý Chúa. Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Trong những năm tháng Ðức Kitô mặc xác phàm, hoạt động ở thế gian, thì biết bao nhiêu người đã sống bên cạnh Ðức Kitô. Họ nhìn thấy Ðức Kitô đi đứng chính mắt họ. Họ nghe thấy Ðức Kitô chuyện trò giảng dạy bằng chính tai họ. Họ sờ vào Ðức Kitô bằng chính bàn tay của họ. Họ chứng kiến các phép lạ của Ðức Kitô bằng chính con người của họ, thế nhưng, phần đông đã không nhận ra Ðức Kitô là Con Thiên Chúa, là Ðấng cứu độ loài người, chỉ một nhóm rất nhỏ, và trong bài Phúc Âm hôm nay cho thấy rõ, chắc chắn chỉ có một người, người đó là môn đệ Phêrô. Môn đệ Phêrô đã tuyên xưng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là Ðấng cứu độ trần gian". Khi nghe lời tuyên xưng đó, Ðức Kitô lập tức nói với Phêrô: "Ðiều mà con vừa nói, không phải máu thịt đã mạc khải cho con, mà là chính Cha trên trời đã mạc khải cho con".

Ðiều mà Ðức Kitô vừa nói Phêrô, là một chân lý rất quan trọng. Ngài nói cho Phêrô. Ngài nói cho tôi. Ngài nói cho anh chị em tất cả. Chân lý đó, là khi muốn tìm hiểu về Ðức Kitô, thì chúng ta tất nhiên cần dùng đến ánh sáng tự nhiên, thí dụ như ánh sáng của trí tuệ, thí dụ như ánh sáng của các lớp giáo lý, thí dụ như ánh sáng của những bài giảng, những người dạy giáo lý, dạy Phúc Âm, hay là ánh sáng của những nhóm chia sẻ Lời Chúa, những ánh sáng đó, là tự nhiên cần thiết nhưng không đủ để giúp chúng ta nhận ra Ðức Kitô là Con Thiên Chúa, là Ðấng cứu độ. Cần phải có một thứ ánh sáng khác đến từ trên cao. Ðấng đến từ trên trời, đến từ chính Ðức Chúa Cha, đó là ánh sáng siêu nhiên, không có ánh sáng đó, chúng ta chỉ biết Ðức Kitô bằng những quan hiện thông thường, nhưng không gặp được Ðức Kitô là Con Thiên Chúa, là Ðấng cứu độ chúng ta.

Nhưng ánh sáng siêu nhiên đó, có phải ai muốn có là được không? Thưa không phải đâu, điều này cũng cần để ý, trong Phúc Âm Chúa nói rõ, Chúa giấu ánh sáng siêu nhiên đó, không cho những người thông thái, khôn ngoan biết mà chỉ ban cho những người bé nhỏ khiêm nhường. Ðó là chân lý chúng ta phải nắm bắt, khi chúng ta có lòng khiêm nhường, khó nghèo nội tâm và có lòng khao khát tìm hiểu Ðức Kitô, thì Cha trên trời sẽ cho chúng ta ánh sáng siêu nhiên của Ngài để chúng ta gặp được Ðức Kitô, để cho chúng ta nhận ra Ðức Kitô là tất cả của ta, để cho chúng ta có can đảm đi theo Ðức Kitô, bởi vì Ngài là Ðấng cứu độ chúng ta.

Thưa anh chị em, những lời chúng ta vừa chia sẻ, cũng là đường lối giúp chúng ta sống đạo, nó đơn sơ thôi, nhưng phải nắm bắt cho vững từng khâu, từng vấn đề. Thứ nhất: phải tập trung sự hiểu biết vào Ðức Kitô, thì mới có thể là Kitô hữu, thì mới có thể là môn đệ Ðức Kitô. Thứ hai: để hiểu biết Ðức Kitô, chúng ta cần phải dùng tất cả mọi phương tiện tự nhiên, như học giáo lý, nghe giảng, chia sẻ Lời Chúa, đọc sách thiêng liêng, cầu nguyện. Những phương tiện đó cần, hữu ích. Thứ ba: là chúng ta đừng dừng lại đó. Khi chúng ta học, nghe giảng, phụng vụ, chia sẻ Lời Chúa, thì phải có tấm lòng khiêm tốn, bé nhỏ, nghèo khó. Ngẩng mặt lên Chúa Cha, xin Chúa Cha ban ơn, mở lòng, soi trí, để chúng ta hiểu được Ðức Kitô, bằng không chúng ta rất gần mà lại hoá xa, biết nhiều về Ðức Kitô, chứ sự biết đó rất lạnh lùng, rất xơ cứng, chỉ là cái biết tầm thường, không đốt lên được trái tim ta ngọn lửa yêu mến, để chúng ta đi về Ðức Kitô, để chúng ta có sức đi theo Ðức Kitô, sống chết với Ðức Kitô.

Chúng ta đang thấy trong thế giới này, những khủng hoảng lớn: khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về đời sống gia đình, khủng hoảng về văn hoá, khủng hoảng về tín ngưỡng. Trong tình trạng đầy khủng khoảng đó, tôi xin anh chị em hãy vững tin, là chỉ có Ðức Kitô Ðấng cứu độ chúng ta. Người sẽ cứu chúng ta ra khỏi tất cả các nguy cơ của những cơn khủng hoảng, đang tràn ngập vào đời sống gia đình, họ đạo, địa phương đất nước, Hội Thánh chúng ta, miễn là chúng ta biết học hỏi đúng đắn về Ðức Kitô, với một tấm khiêm tốn, bé nhỏ và với một lòng cậy trông vào Chúa Cha.

Xin anh chị em hãy gắn bó hơn với Ðức Kitô, hãy xin Ðức Mẹ giúp cho chúng ta tiến gần hơn với Ðức Kitô, hãy xin Chúa Cha ban ánh sáng của Ngài, để ánh sáng đó giúp cho chúng ta hiểu được Ðức Kitô, để chúng ta thực sự gặp gỡ Ðức Kitô, để chúng ta thực sự dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Ðức Kitô, và để cho chúng ta trở nên một người có thể nói như thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Ðức Kitô sống trong tôi", để rồi từ đó cá nhân chúng ta, họ đạo chúng ta, sẽ trở thành chứng nhân của Ðức Kitô giữa trần gian. Amen.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Copyright 2001 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ