Cau Xin Duc Me

ÐỨC TIN SỐNG ÐỘNG LÀ MỘT BẬN TÂM

T

rong lễ Thêm Sức, có một sự, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có một sự được đề cao, có một sự được nhấn mạnh, sự đó là đức tin. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách như vậy, là để chúng ta nhận biết cho rõ mục đích của phép Thêm Sức, là làm cho đức tin được thêm mạnh mẽ. Nói cách khác, Thêm Sức là tăng cường ơn thánh trong ta, để đức tin của ta được thêm sống động.

Ðức tin sống động. Những tiếng đó ta đã nghe nhiều lần, ta đã nói nhiều lần. Nhưng điều quan trọng ta cần biết ở đây, trong vấn đề này, là ta có đức tin sống động hay không? Sống động như thế nào?

Ðể giúp mỗi người chúng ta nhận ra mình có đức tin sống động hay không, và đồng thời cũng để hiểu rõ sống đức tin là gì? Hôm nay, tôi xin diễn tả đức tin sống động bằng vài nét tâm lý.

Anh chị em thân mến,
Về mặt tâm lý, đức tin sống động có thể coi như là một sự bận tâm thường xuyên. Bận tâm do những việc gì?

1. Thưa, bận tâm trước hết là do việc kính sợ Chúa.

Thật vậy, việc thứ nhất làm bận tâm người sống đức tin là kính sợ Chúa.

Nếu tôi có đức tin sống động, thì giờ đây tôi nhận biết thực rõ và thực chắc chắn rằng: Lúc này đây, Chúa đang nhìn tôi, tôi đang ở trong cái nhìn của Chúa. Cái nhìn của Ðấng Thánh trên mọi Ðấng Thánh, Ðấng mà thánh Phêrô xưa đã quỳ lạy và van xin: "Xin Chúa lui xa con, vì con tội lỗi quá". Cái nhìn của Ðấng thấu suốt mọi sự, Ðấng đã đọc rõ ý nghĩ trong đầu Simon, đã biết trước âm mưu thâm độc của Giuda. Tôi đang ở trong cái nhìn của Ðấng quyền uy vô cùng, Ðấng đã tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi biết, tôi được nhìn bởi một Ðấng sẽ phán xét tôi, và cũng là Ðấng yêu thương tôi vô biên. Ngài đã yêu thương tôi, trước khi tôi yêu mến Ngài.

Sự tôi biết Chúa nhìn tôi, không thể không làm tôi bận tâm, vì bàng hoàng, vì kính, vì sợ. Tôi kính vì tôi thấy mình quá bé nhỏ. Tôi sợ vì tôi thấy mình quá bất xứng. Tôi kính sợ, vì lo lỡ ra tôi làm gì phiền buồn cho Ngài. Kính sợ, đó là việc làm bận tâm người có đức tin sống động.

2. Việc thứ hai làm bận tâm người sống đức tin là hy vọng.

Thực vậy, một khi ý thức rõ rệt và chắc chắn Chúa là một người sống động, gần gũi, sát kề, thân mật với ta, ta tự nhiên sẽ quay nhìn Ngài với tất cả hy vọng.

Xưa Ngài tha thứ cho Mađalêna, cho Simon, cho kẻ trộm lành, nên ta hy vọng, nay Ngài cũng tha thứ cho ta, dù ta tội lỗi muôn vàn.

Xưa Ngài đã làm cho nước lã nên rượu, cho năm chiếc bánh nuôi năm ngàn người, nên ta hy vọng, nay Ngài cũng dư sức giúp ta giải quyết công việc làm ăn.

Xưa Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại, đã làm cho bão gió phải yên, đã trừ quỷ, thì ta hy vọng Ngài cũng có dư quyền năng để giúp ta vượt thắng ba thù.

Xưa Ngài đã đứng bên Mađalêna, khi bà một mình khóc bên nấm mộ hoang lạnh, nên ta hy vọng, nay Ngài sẽ an ủi ta trong cảnh cô đơn, buồn khó.

Hy vọng vào Chúa như thế là quay về phía Chúa, là nghiêng mình về Ngài. Và do đó.

3. Việc thứ ba làm bận tâm người sống đức tin là tìm bước gần lại Chúa.

Vì ta cảm thấy Chúa thu hút ta. Vì ta xác tín tình thương và quyền năng Chúa có thể nâng đỡ ta trong cuộc hành trình, là cuộc sống trần gian này, để đi tới hạnh phúc bất diệt vĩnh cửu đời sau, nên đức tin sống động thúc giục ta tìm cách bước lại gần Chúa.

Tìm bước lại gần Chúa, bằng cách đi vào đường hẹp, vì Chúa phán: "Cửa và đường đưa tới sự sống thì hẹp".

Tìm bước lại gần Chúa, bằng cách chấp nhận gian nan, đau khổ, vì Chúa phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thánh Giá mình mà theo Ta".

Tìm bước lại gần Chúa bằng sự ăn năn thống hối, vì Chúa phán: "Nếu chúng con không sám hối, chúng con tất cả sẽ phải hư mất đời đời".

Tìm bước lại gần Chúa bằng sự cầu nguyện vì Chúa phán: "Ai gõ sẽ mở cho, ai xin sẽ được".

Tìm bước lại gần Chúa, nhất là bằng các việc làm bác ái, vì Chúa phán: "Bất cứ sự gì chúng con làm cho kẻ khác vì danh Ta, thì Ta kể như là làm cho chính Ta".

Tìm bước lại gần Chúa như vậy là một sự bận tâm đầy xao xuyến. Nhưng đó chưa phải là bận tâm sau cùng. Vì:

4. Việc thứ tư làm bận tâm người có đức tin sống động là lo gắn bó với Chúa.

Gắn bó mật thiết như cành với cây, theo lời Chúa phán: "Ta là thân cây nho, chúng con là cành". Gắn bó mật thiết như Chúa và ta chỉ là một, theo lời thánh Phaolô nói: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa sống trong tôi". Gắn bó mật thiết như cuộc sống Chúa chan hoà trong ta và ta tan hoà trong Chúa, theo như lời thánh lễ nói: "Chính nhờ Người, với Người và trong Người" mà ta sống và ta làm việc.

Anh chị em thân mến,
Ðức tin sống động là một bận tâm thường xuyên. Bận tâm do bốn việc này: Là kính sợ Chúa, là hy vọng vào Chúa, là tìm bước lại gần Chúa, là gắn bó với Chúa.

Như thế, đức tin sống động là một mối bận tâm, vận động tất cả con người. Một mối bận tâm bao trùm toàn thể đời sống. Chúng ta căn cứ vào bốn đặt điểm vừa nói mà xét đức tin của ta có sống động không và sống động tới mức nào?

Trong thánh lễ Thêm Sức hôm nay, ta xin Chúa thương ban ơn cho ta, nếu đức tin đã sống động, thì được sống động thêm. Nếu chưa có gì sống động, thì được khởi sự sống động. Amen.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Copyright 2001 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ