Home

Đc Bùi Tuần

Ði Vào Tương Lai
Tình Yêu và Hy Sinh
Tư Cách Của Vị Tiền Hô
Ðời Sống & Cầu Nguyện
Vui Sống Tin Mừng
Nghĩ Về Sự Chết
Khiêm Nhường Trong Truyền Giáo
Lửa Truyền Giáo
Nhân Tháng Mân Côi, Nhớ Lời Ðức Mẹ Nhắn Nhủ
Bay Theo Thánh Linh Chúa
Ðây Ðấng Xóa Tội Trần Gian
Cầu Nguyện
Chính Mình Là Của Lễ
Con Ðường Về Quê Trời
Giáo Ðoàn Của Tôi
Sống Ðức Tin
Vài Kinh Nghiệm Về Thánh Lễ Phong Chức
Cộng Tác Với Chúa Giêsu Xây Dựng Cộng Ðoàn Tín Hữu
Ðược Chọn và Sai Ði
Tâm Sự Về Truyền Giáo
Nghĩ Về Số Phận của Một Dòng Tư Tưởng
Thao Thức của Chúa Giêsu
Tiếng Chuông Nhà Thờ
Chứng Nhân Của Cõi Vĩnh Hằng
Con Người Của Ranh Giới
Hình Ảnh Giáo Phận Lạng Sơn Ðầu Thế Kỷ 21
Mục Tử Tốt Lành
Sự Cộng Tác của Những Vị Cao Niên Trong Chương Trình Chúa Thánh Linh
Trở Về
Thánh Ý Chúa
Sau 26 Năm, Nhìn Vào Cánh Ðồng Truyền Giáo Hôm Nay
Những Con Ðường Lịch Sử Dẫn Về Chúa
Sống Mùa Phục Sinh
Những Chuyển Biến Mới
Gặp Gỡ Chúa Giêsu
Ðến Với Tình Yêu Cứu Ðộ
Bàn Tiệc Thánh
Xin Ơn Cứu Ðộ
Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Người Bạn Tôi
Cảm Ðộng
Một Thoáng Nhìn Về Những Cố Gắng của Giáo Phận Chúng Tôi
Cầu Nguyện Tại Lộ Ðức
Ðầu Xuân Tìm Một Cái Nhìn
Lời Sai Ði
Cứu Trợ và Ðược Cứu Trợ
Cùng Với Ðức Mẹ Ði Thăm Nạn Nhân Lũ Lụt
Hình Ảnh Ðẹp Của Tin Mừng
Về Với Cha
Tiếp Cận Với Các Tôn Giáo Tại Ðịa Phương
Trở Nên Người Có Ích
Sức Thu Hút Nơi Thánh Gioan Baotixita
Tín Hiệu
Chúa Phục Sinh Hiện Ra
Hiểu Biết Tình Hình
Gắn Bó Với Chúa Giêsu
Năm Thánh Ðổi Mới & Cứu Ðộ
Gỡ Mình Ra Khỏi Tội
Chấp Nhận Chết Ði
Chứng Nhân Âm Thầm
Năm Mới Một Trái Tim Mới
Quá Khứ Nào? Tương Lai Nào?
Phát Triển Chiều Kích Thiêng Liêng
Ðọc Báo
Chuyển Biến Về Ðạo Ðức
Ðạo Ðức Theo Mô Hình Ðức Kitô Khiêm Nhường, Bác Ái
Cảm Nghiệm Về Chúa
Cảm Tạ Ơn Chúa
Nhìn Lên Ðức Kitô Phục Sinh
Một Số Kinh Nghiệm Về Huấn Luyện Trường Kỳ Linh Mục
Ðạo và Ðức
Chuyển Biến Lặng Lẽ
Mấy Ðiều Nghe Ðược Từ Thánh Giá Chúa Giêsu
Ðức Tin Cần Có Việc Làm Kèm Theo
Công Ðồng Vatican II - Một Sáng Kiến Can Ðảm
Các Bài Trong Năm 2010, 11, 12, 13, 14

© 2014 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.