Khi Con Em Sử Dụng Máy Ðiện Toán

T

rẻ em không sợ máy điện toán; mà ngược lại chúng mê máy điện toán. Máy điện toán là một phần quan trọng trong đời sống của các em.

Nhưng dù bạn biết hay không biết về hệ thống điện toán, bạn có phải lo khi thấy con bạn dùng máy điện toán không? Lo lắng thì không; nhưng nên canh chừng.

Với nhận thức này, sau đây là một vài huyền thoại về máy điện toán có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những sự thật về cách dậy dỗ con cái trong thiên niên kỷ mới.

- Huyền thoại 1: Nếu không biết gì về kỹ thuật hiện đại thì không thể kiểm soát hành động của con cái. Ðiều này thật sai lầm. Làm cha mẹ, bạn không cần phải là nhà phát minh Alexander Graham Bell mới có thể đặt những quy tắc cho con cái khi sử dụng điện thoại, hay chỉ khi nào có thể giải thích sự phức tạp của động cơ nổ mới có quyền cho phép con cái xử dụng xe hơi.

Cũng giống như thế, bạn không cần phải biết nhiều-- tôi lập lại là bạn không cần phải biết nhiều--về máy điện toán để theo dõi những gì con bạn đang dùng. Cái máy đó làm gì, như thế nào thì không quan trọng bằng con cái bạn đang làm gì với máy điện toán.

- Huyền thoại 2: Nếu thuộc về máy điện toán thì nó có tính cách giáo dục. Không. Không nhất thiết phải như vậy. Nhiều em dùng máy điện toán như dùng máy chơi "video game." Chúng ngồi cả giờ đồng hồ để cố đạt được điểm cao, lên được mức độ khó khăn hơn. Cũng giống như khi bạn giới hạn thời giờ con em chơi "video game" với máy TV, thì bạn cũng phải lên tiếng cho chúng biết "đã hết giờ" khi chúng ngồi trước máy điện toán.

Bạn cũng cần phải kiểm soát chúng đang chơi gì. Một số "computer game," như chơi cờ hay chơi bài tây thì không nguy hại gì. Một số "game" khác có liên hệ đến tình dục và bạo động thì không thể thích hợp cho các em.

Nếu con bạn mượn "game" từ bạn bè thì bạn cũng nên xem xét trước khi đồng ý cho chúng chơi. Xem xét "computer game" cũng giống như xem xét sách hay tạp chí mà chúng đem về nhà.

Nhưng nếu chúng muốn mua "computer game" thì sao? Làm thế nào để biết "game" đó có thích hợp hay không? Một số tạp chí về máy điện toán có đề cập đến những "computer games," cũng như những tạp chí dành riêng cho cha mẹ. Những tiệm bán "game" thường để khách hành chơi thử để biết nội dung của "game." Ngoài ra bạn có thể hỏi những người bạn có sự hiểu biết về điện toán.

Dù kỹ thuật chơi những "game" này rất mới mẻ, quy tắc căn bản của gia đình vẫn không thay đổi: Trong căn nhà này, những gì thích hợp cho người lớn thì có thể không thích hợp cho trẻ em. Và trong căn nhà này, chúng ta không mua những tạp chí nhảm nhí, không thuê mướn những phim video bậy bạ, và chúng ta cũng không chơi những "computer games" thiếu lành mạnh.

- Huyền thoại 3: Những người xử dụng máy điện toán là những người vĩ đại. Chỉ một số ít. Phương cách thông thường mà những người xử dụng máy điện toán liên lạc với nhau, dĩ nhiên là qua máy điện toán. Một máy điện toán ở nhà có thiết kế "modem" có thể liên lạc với máy điện toán khác hay hệ thống khác qua dường điện thoại. Ðây là căn bản của hệ thống Internet.

Những nhóm có cùng một sở thích có thể liên lạc với nhau qua máy điện toán như về chính trị, tôn giáo, khoa học. Trong ý nghĩa này, những bảng thông tin điện toán (computer bulletin board) hay điện thư (electronic mail (E-mail)) có thể vượt qua khung cửa của mỗi nhà để mọi người có thể chia sẻ cho nhau những tư tưởng về các vấn đề.

Khuyết điểm lớn nhất, là phương tiện liên lạc tân kỳ này lại cung cấp một phương tiện mới mẻ cho việc mãi dâm trẻ em hay người lớn. Những thế hệ trước, các em bị ngăn cấm không được tiếp xúc với người lạ ở đường phố. Ngày nay, chúng ta cần cấm các em liên lạc với người lạ qua máy điện toán.

Then chốt của việc dậy dỗ con cái, như thời trước, là canh chừng con em. Chúng ta cần nhắc nhở con em rằng chúng không được tiết lộ những tin tức về cá nhân các em, như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại hay trường học. Và tuyệt đối các em không được gặp gỡ bất cứ ai cách riêng tư, ngay cả ở nơi công cộng, mà không có mặt của chúng ta.

Vì hệ thống điện toán còn mới mẻ, cách tốt nhất để đối phó với vấn đề là phải tham dự vào, đồng thời cũng là cơ hội tốt để học biết một kỹ thuật mới. Có như thế, chúng ta mới biết chắc rằng con cái chúng ta được bảo vệ.