home

1. Tổng Quát

P

hương pháp triệu chứng-nhiệt độ -- áp dụng cho việc điều hoà sinh sản -- dựa trên sự phân biệt một vài hiện tượng và triệu chứng của thời kỳ trứng rụng để xác định trạng thái có thể thụ thai hay không thể thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt. Những hiện tượng và triệu chứng này gồm: hình thức chất nhờn phát xuất từ các hạch ở âm hộ trước khi trứng rụng; sự đau nhức và ra máu ở giữa thời kỳ trứng rụng; biến chuyển các hạch ở cửa âm hộ; và biến chuyển nhiệt độ lên cao xảy ra ngay sau thời kỳ trứng rụng, cũng như quá khứ của chu kỳ kinh nguyệt.

Phương pháp này có kết quả hay không là tùy thuộc vào việc tránh giao hợp và tránh sự đụng chạm giữa các bộ phận sinh dục trong suốt thời kỳ có thể thụ thai của chu kỳ kinh nguyệt.

Qua việc ghi chép nhiệt độ cơ thể hàng ngày vào bản theo dõi nhiệt độ, và qua việc quan sát, ghi nhận những thay đổi của chất nhờn từ các hạch ở âm hộ, cũng như các hiện tượng khác, người phụ nữ có thể nhận ra thời kỳ có thể thụ thai hay không thể thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt của mình.

Doc Tiep