CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Đây là thời gian để hoàn thành. Nước Trời đang trong tầm tay. Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng”
(Mc 1:15)

Âm thanh một vài bài giảng giới thiệu Chúa Giêsu

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG HAI CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Quyết Không Tham Nhũng Hối Lộ
Cầu cho những ai có quyền lực về vật chất, chính trị hay tinh thần có thể chống lại sức quyến rũ của tham nhũng hối lộ.

BÀI MỚI