CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Tôi chính là Mục Tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi... Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”
(Ga 10:14-15)

Âm thanh một vài bài giảng giới thiệu Chúa Giêsu