t

links

CATHOLIC ONLINE

CẦU NGUYỆN BẰNG
THÁNH VỊNH ĐÁP CA

DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN

DÒNG TÊN VN

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

LIÊN HIỆP BỀ TRÊN
THƯỢNG CẤP VN

SÁCH ĐẠO

TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU


NguoiTinHuu.org was founded in 1997 for evangelization through electronic messaging and text retrieval media. Its mission is to offer FREE information on the Catholic faith to all, including news and other articles on all matters of Catholic life. It is our intent to adhere to the Magisterium of the Church, the Holy Father and the Bishops of the world united with him as pastors of the Church, while remaining open to dialogue with everyone.

NguoiTinHuu.org is maintained by Deacon Joseph Nhat Tran with the cooperation of Vietnamese priests from all over the world, especially priests and deacons of Archdiocese of Galveston-Houston.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Sứ điệp Phục Sinh “Urbi et Orbi” 2017

Mình và Máu Chúa Kitô Là Giải Đáp Cho Tất Cả

Trên Đường Emmaus

y cau nguyen

Người Trẻ
Cầu cho người trẻ có thể đáp ứng quảng đại
với ơn gọi của mình và nghiêm trọng suy nghĩ đến việc tận hiến cho Chúa
trong chức linh mục và đời sống tận hiến

How to Help Nguoi Tin Huu

Please pray daily for all the members and benefactors of NguoiTinHuu.org, past and present, living and deceased.

Về www.nguoitinhuu.org

NguoiTinHuu.org được thành lập năm 1997 với mục đích loan truyền Tin Mừng qua hệ thống tin học và chuyển tải tài liệu.

Sứ vụ này được thể hiện qua việc cung cấp MIỄN PHÍ cho tất cả mọi người các kiến thức về đức tin Công Giáo, kể cả tin tức và mọi vấn đề liên quan đến đời sống Công Giáo. Chúng tôi nhất quyết trung thành với Huấn Quyền của Giáo Hội, Đức Thánh Cha và các Giám Mục trên toàn thế giới cùng với hợp nhất với người như các chủ chăn của Giáo Hội, trong khi vẫn cởi mở đối thoại với bất cứ ai.

NguoiTinHuu.org được duy trì bởi Pt. Giuse Trần Văn Nhật với sự cộng tác của các linh mục Việt Nam trên toàn thế giới, nhất là các linh mục và phó tế của tổng giáo phận Galveston-Houston.

Về Bài Gửi Cho www.nguoitinhuu.org

Bài gửi cho www.nguoitinhuu.org thì xin đừng gửi cho chỗ khác.

Khi tự ý gửi bài cho www.nguoitinhuu.org, tác giả đương nhiên cho phép phổ biến theo quy tắc của www.nguoitinhuu.org.

Chúng tôi có toàn quyền kiểm duyệt hay từ chối đăng tải mà không cần nêu lý do.

Về Danh Xưng "Đức Giêsu" hay "Chúa Giêsu"

Về Bài Trích Trong www.nguoitinhuu.org

Có thể sử dụng các bài trong www.nguoitinhuu.org cho nhu cầu tinh thần, xin đừng làm thương mãi và xin ghi rõ xuất xứ cũng như tác giả.

Copyright 2010, Nguoi Tin Huu. All rights reserved. Send comments or questions to Nguoi Tin Huu

Bai Dac Biet

Tìm Gặp Chúa Giêsu Hôm Nay

To Walk With The One Who Saves You

“Lậy Chúa con và Thiên Chúa của con”

The Source of Mercy & Forgiveness

Tin Vào Phục Sinh

Sự Biến Đổi Kỳ Diệu

Chính Tội Con Đã Treo Chúa Trên Thập Giá

Who & Why

Đa Số Các Vận Động Viên Đều Khóc

Dead or Alive?

Bây Giờ Tôi Đã Thấy

To Be The Children of Light

"Nước Sự Sống"

Hai Phép Lạ

Becoming True Worshiper

Thực Thể Lương Tâm

Thoáng Thấy Vĩnh Cửu

The Transfiguration of Jesus

Trông Bạn Khác Quá

Look At The Price Tag

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa

Thực Chất của Đời Sống

Đi Hai Dặm

Đức Tin Trong Công Giáo

Tinh Túy của Lề Luật

Giảng Dậy Bằng Gương Mẫu

Muối & Ánh Sáng

Nhân Chứng

Salt & Light

Tạ Ơn

Căn Hầm Ở Okinawa

True Blessing & Happiness

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

Fishers of Men

Chiên Thiên Chúa

Ánh Sao Chân Lý

Vị Tổng Thống Nhẩy Múa

The Epiphany of The Lord

Những Người Thợ Đốt Đèn

You Can Stay With Me

Ai Cần Ông Già Nôen?

It Is The Right Thing To Do

© 2017 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.